Άννα Στρατινάκη

Άννα Στρατινάκη
Γεν. Γραμματέας Εργασίας| Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων