22-09-2021
15:00

Ημέρα Ελληνικού Εμπορίου Υβριδική Εκδήλωση Θέμα: «Γυναίκα και Εμπόριο στην εποχή του Covid-19»

Προβληματική

Η ΕΣΕΕ αφιερώνει φέτος, την Ημέρα Ελληνικού Εμπορίου, που έχει θεσπιστεί να εορτάζεται στις 22 Σεπτεμβρίου, στη Γυναίκα Επιχειρηματία, η οποία μέσα στην πανδημία βίωσε την επιδείνωση των προκλήσεων που ήδη αντιμετώπιζε. Όπως σημειώνει η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO) σε εκθέσεις της «η υγειονομική κρίση παγίωσε τις ανισότητες μεταξύ των φύλων στην αγορά εργασίας και επιδείνωσε περαιτέρω τις ανισότητες μεταξύ τους».
Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (“Global Gender Gap Report 2021”, World Economic Forum), η χώρα μας κατατάσσεται στην 98η θέση σε σύνολο 156 χωρών και καλύπτει το 68,9% του έμφυλου χάσματος. Η ίδια κατάσταση αποτυπώνεται και στο Θεματικό Δελτίο Ευρωπαϊκού Εξαμήνου με τίτλο «Οι γυναίκες στην αγορά εργασίας», καθώς σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφεται ότι οι εργαζόμενες γυναίκες τείνουν να εργάζονται λιγότερες ώρες, σε χαμηλότερα αμειβόμενους τομείς και να καταλαμβάνουν θέσεις κατώτερου επιπέδου από ό, τι οι άνδρες, γεγονός το οποίο προκαλεί και χάσμα στους μισθούς και τις αποδοχές μεταξύ των φύλων.
Ειδικότερα στην Ελλάδα, οι αλλαγές που προκάλεσε η πανδημία επηρέασαν σημαντικά τη γυναικεία απασχόληση και πιο συγκεκριμένα τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, όπως αυτό αποτυπώνεται στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αλλά και σε σχετικές έρευνες (IOBE, Grant-Thornton, ΣΕΓΕ κ.α.). Έρευνες που συνηγορούν στο ότι μέσα στην έξαρση της πανδημίας δεν υπήρξαν οι ιδανικές συνθήκες ώστε οι γυναίκες επιχειρηματίες να αντιμετωπίζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα με τον ίδιο τρόπο και τις ίδιες ελευθερίες που έχουν οι άνδρες.
Η παρούσα εκδήλωση της ΕΣΕΕ θα εστιάσει στην κατάσταση που βίωσε μέσα στην πανδημία η γυναίκα επιχειρηματίας, η γυναίκα έμπορος και τη μεγάλη πρόκληση να ισορροπήσει μεταξύ της οικογενειακής-προσωπικής ζωής και της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της. Επίσης, στόχος είναι, πέρα από τις προκλήσεις, να αναδειχθούν και οι ευκαιρίες που διανοίγονται στην εποχή μετά την πανδημία, λόγω του ψηφιακού μετασχηματισμού, που επιταχύνθηκε και φαίνεται να συμβάλει στη διευκόλυνση και την ενθάρρυνση της γυναικείας επιχειρηματικότητας.
Σκοπός μας να φωτίσουμε πεδία που το κράτος οφείλει να ακουμπήσει ώστε οι υγειονομικές ή κοινωνικοοικονομικές αλλαγές να μην επηρεάζουν κατά τρόπο δυσανάλογο τις γυναίκες.

Ομιλητές

Schedule

Χορηγοί επικοινωνίας

Εγγραφή