Δέσποινα Ξυνού

Δέσποινα Ξυνού
Πρόεδρος και CEO της ΟΚ Anytime Markets