Μαρία Συρεγγέλα

Μαρία Συρεγγέλα
Υφυπουργός για τη Δημογραφική Πολιτική και την Οικογένεια |Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων