Μαρίνα Οφλούδη – Γιαβρόγλου

Μαρίνα Οφλούδη – Γιαβρόγλου
Πρόεδρος της I.C.C. Women Hellas, Διευθύνουσα Σύμβουλος Μύλοι Σόγιας Α.Ε.